Ngày 30 tháng 12 năm 2014, công ty nội thất ĐHC được chọn làm nhà thầu chính  dự án East Sea Nha Trang tại khu D3 xã Cam Hải Bắc, Huyện Cam Hải , tỉnh Khánh Hòa. ĐHC sẽ mục cung cấp ,thi công nội thất với giá trị 20 tỷ đồng.

Untitled

 

Leave a comment